Skip to content
هر فرد دارای “امضای مغزی” متفاوت است دقیقاً مانند اثر انگشت!

تحقیقات دانشمندان علوم اعصاب نشان می‌دهند که آنها می‌توانند هر یک از ما را با امضای منحصر به فرد مغزمان که مانند یک اثر انگشت عصبی است، مشخص کنند. آنها کشف کرده‌اند که افراد هنگام پردازش اطلاعات به دلیل امضای متفاوت مغز هر فرد با فرد دیگر تصمیم مختلفی اتخاذ می‌کنند و این امضای مغز است که افراد را از یکدیگر متمایز می‌کند.

فرض کنید شما در حال انجام اف‌ام‌آرآی یا ثبت نوار مغز هستید و آرامش دارید و به طور خاص هیچ کاری انجام نمی‌دهید و مغز شما در حال استراحت است در این زمان شما در وضعیت “امضای مغز در حال استراحت” هستید. امضای شما در هنگام استراحت نشان دهنده عملکرد مغز شما طی فعالیت‌های دیگری مانند تصمیم گیری یا خواندن کتاب یا بازی با دقت ۹۹ درصد است.

آیا ممکن است روزی بتوان از این روش برای پیش‌بینی بهترین زمان برای عملکرد کارمندان طی روز  استفاده کرد یا حتی بتوان از آن برای تعیین موفقیت یک فرد در یک شغل و بهره وری آن استفاده نمود؟

در سال ۲۰۱۶ ، “ایدو تاور”( Ido Tavor) دانشمند دانشگاه آکسفورد و تیم تحقیقاتی وی آزمایشاتی که شامل اسکن مغزی نیز بود بر روی ۹۸ فرد جوان سالم در هنگام انجام کارهای مختلف انجام دادند.

آنها روابط بین فعالیت مغز در حالت استراحت و نوسانات ایجاد شده در حالی که افراد مشغول فعالیت‌های مختلفی از جمله تصمیم گیری و خواندن و همچنین استراحت کردن بودند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها سپس سعی کردند پروفایل‌های مربوط به فعالیت‌های مغزی شرکت کنندگان هر یک از کارها با استفاده از تنها اسکن حالت استراحت فرد پیش‌بینی کنند. این تیم تحقیقاتی نتیجه گرفتند که این نوسانات حاوی اطلاعات کافی برای پیش‌بینی چگونگی رفتار مغز هنگام انجام کاری خاص است. محققان گفتند که دانستن این تمایزات می‌تواند به درمان اختلالات عصبی کمک کند. دانشمندان همچنین پیش‌بینی کردند که اسکن‌های مغزی در حالت استراحت سرانجام می‌توانند اطلاعاتی در مورد چگونگی تغییر مغز شما با افزایش سن یا هنگام بیماری روانی ارائه دهند.

سایر مقالات